Tiểu thư Mari Haneda thâm bướm khi chịch cu dài, trong ban nội chính hay bộ ngoại giao phải không mày? Nhà mày định đặt chân vào giới quý tộc à? Thằng Tài cười, xong rồi cúi xuống gườm gườm Hay nhà mày định gây lại từ đầu? Gây lại gì mày? Tao giờ an phận thôi. Ông già mày với ông già tao ý Cụng ly phát ôn về thời đói khổ Thằng Tài nhấc ly Ông già mày mà không bị bọn Cảng Hà Nội xử, xem phim jav hd không che hay thì ông già tao đéo bao giờ ngóc được đầu dậy. Ây dà, thôi âu cũng là cái số giờ nhà…