Thằng con phê đá địt bà mẹ kế lên đỉnh cả đêm Xiang Zining, mà mấy ông làm thấy ghê vậy ánh đèn pin quay rọi ngay vào mặt Vân. Một tên cười gằn trả lời: À từ nãy giờ tao tường ai, ai dè là mày, xem phim sex hàn quốc thằng kép hát, chuyến này mày chết rồi con ơi, tao cho mày thanh bại danh liệt luôn Vân lộ vẻ lo sợ ra mặt anh định nói nữa thì tên đó nạt bắt im. Khi đó nàng mới nhìn rõ thì thấy tụi nó chỉ có hai tên, tên nào trên tay cũng cầm súng hết. Tên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: Con…