Nghề hư cấu không phải là một công việc dễ dàng, nó đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và đặc biệt đối với những ông chủ khó tính thì phải luôn đặt nó lên hàng đầu, làm sai mọi việc mình làm. Kogawa cũng không ngoại lệ. Vừa kiềm chế vừa sợ hãi nhưng cô không biết phải làm gì ngoài việc đi làm nếu không muốn mất việc với mức lương hiện tại. Một ông chủ khó tính, đã gọi một số cổ đông để bảo vệ họ và làm cho họ hạnh phúc. Cô là người duy nhất ký một bức thư và phải hy sinh bản thân để phục vụ người vui vẻ gửi thư từ những đại gia bắt chước.