Loạn luân cùng mẹ kế khát tình, mẹ lại áp môi vào hắn. Hắn đánh lưỡi vào môi mẹ,mẹ kế dâm đãng mẹ đáp trả lưỡi hắn. Giống như con chó đang khát nước, nước hắn chảy đến đâu cô nuốt ực đến đó. Tay thắng lại mò lên vú mẹ kế mà bóp mà nắn.