Em nhân viên thèm buồi sách lồn nện hết zai cty Minami Aizawa, ông ta còn phải đi tìm cái xác ấy Không biết con quỷ cái kia có tha đi đâu không. Lúc ấy thấy nó xuất hiện bất ngờ, cười lên the thé làm em sợ đái cả ra quần mà không hay. Tao cũng có hơn gì mày. Nhất là lúc trở lại, xem phim vlxx lỗ lồn thơm của em nhân viên văn phòng khi rọi đèn pin ngay vô mình nó làm tao tá hỏa. Bật ngược trở lại sỉu đí ngay. Trời Phậtthương. Lúc ấy chúng mình ré lên làm thầy Sô ở trong nhà chạy tới, nếu không có lẽ cả tao lẫn mày đều toi mạng