phim sex

Đụ em gái quê lông lồn mới nhú Hikari Aozora, đang cầm, nói: Đâylà tượng Phật khắc bằng nanh heorừng thứ thiệt. Thầy và cô coi đâu có đẹp bằng răng con cấ Cúi. Hơn nữa, nó có sọc và có sớ rất dễ mẻ nữa. Dù cho thầy bà có thích thì cũng không dám sên phép vô loại này, xem phim sex hay vì khi đệ tửmình đeo tượng Phật mà dưng không bị mé một miếng thì nguy to. Thầy Bẩy Ly cầm chiếc tượng Phật bằng nanh heo rừng, tần ngần nói: Hèn gì, hồi trước tới giờ tôi thấy thứnày cũng không dám sên phép vì cho là…