Đụ cô bạn thân của mẹ ngọt nước,
Ngọc bú được một lúc thì tôi cũng bảo Ngọc ngả người ra sau để bú theo kiểu chín sáu. Ngọc quay sang hỏi anh và anh cũng đồng ý. Ngày trước với Hồng,Để chú dậy cháu làm chuyện người lớn anh ta cũng bú lồn H vì lồn G là một tuyệt phẩm. Không bú liếm thì phí lắm, đàn ông mà ngu quá. Cũng chính vì bú lồn H mà anh ta dụ dỗ, thuyết phục H bú lồn cho mình.