Những người phụ nữ có nhan sắc trung bình và xấu bị chúng hãm hiếp và đưa đến những hòn đảo nơi binh lính của chúng đóng quân để làm nô lệ tình dục cho đến khi không dùng được nữa, đồng thời bị đưa lên bàn mổ. Phụ nữ có nhan sắc nên cống hiến cho cấp trên thưởng ngoạn, trọng dụng.