Chơi đứa bạn thân lồn thơm phức Sybil, thấy thực sự trống rỗng, con bạn thân cảm giác như mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời khi để Hoàng làm tình với Phượng, mà sai lầm ấy con bạn thân sợ sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội để sửa chữa. con bạn thân ngồi trên chiếc ghế Hoàng vẫn ngồi bưng mặt khóc, vì công ty con bạn thân đã dám hy sinh ngay cả chính thân xác của mình, giờ đây khi công ty có cơ hội phát triển lại buộc con bạn thân phải hy sinh thêm một lần nữa. con bạn thân tự nhủ mình phải chấp nhận điều này, phim sex khong che …